Iskyss, video, 12.30 min, 2013
Iskyss, video, 12.30 min, 2013

Iskyss_vindusprojisering_ utstillingen_erosjon_2014