Detalj fra tegning, 2019 (under arbeid).

For tiden arbeider jeg med tegninger som tar utgangspunkt i bilder fra mobilkamera, som følger en serie glimt fra ståstedet til en pårørende av en alvorlig syk.

I motivene forsøker jeg å fange øyeblikk i som balanserer i skjæringspunktet mellom styrke og sårbarhet.